Health and Psychology

Health and psychology

Blog

Headaches

Posted by Margaret Donohue on January 1, 2016 at 9:10 AM

Headaches are a common phenomena.  It's one of the most common problem I treat in clinical practice with exceptionally good outcomes.  The first step in treatment involves identifying the type of headache somone has.


There are multiple types of headaches.


 • Muscle tension headaches-These headaches are caused by muscle strain and general muscle tension.  If they occur on an occasional basis they can be relieved by stretching, massage, accupuncture/accupressure, changing position/ergonomics, or simple over the counter pain medications like aspirin, Tylenol, or Aleve.
 • Medication over use headaches--also known as rebound headaches.  If someone is taking over the counter pain medications like aspirin, Tylenol or Aleve more than twice a week, or a triptan (migraine medications like Zomig or Imitrex) more than 10 days a month, then they are likely to need assistance in detoxing from these medications.
 • Dental pain headaches--bruxism (the grinding of teeth) or temporomandibilar joint pain (TMJ) can cause headache.  A visit to the dentist can help with a fitting for a bite guard to lessen the stress on the teeth jaw and the joint of the jaw.  Popping or clicking of the jaw helps with diagnosis.
 • Cluster headaches--these are allergy related headaches.  They usually occur on one side of the head, the affected eye on that side gets red, the pain is excruciating, the nose may run.  They typically occur at the same time of day and the same time of year.  Oxygen helps relieve pain as does antiallergy medication like a histamine blocker, or a triptan.  Alcohol, cigarettes, high altitude, and pollen levels can be triggers.
 • Migraines--migraine headaches are vascular headaches in which the hands and feet get cold and the blood vessels constrict.  There may be a distinctive aura or prodrome of flashing lights, visual patterns, or neurological symptoms, that occur with the headache.  There are YouTube videos of people with complex migraine and neurological symptoms that start to resemble symptoms of stroke with loss of speech.  Migraines often have identified triggers and can be treated with triptans to lessen the intensity or severity of the headache.  Keeping a log and knowing the triggers can help.
 • Caffeine withdrawal headaches--caffeine is a stimulant that people can be dependent upon.  When attempting to cut back on heavy caffeine substitute half decaffeinated with half caffeinated products and decrease the amount by one drink per day until you reach a reasonable level.  If you are drinking more than 10 cups of coffee or are treating excess fatigue with high doses of caffeine, you need to be seen by a physician to evaluate the reason for the fatigue.
 • Orgasm headaches are pain that follows having an orgasm.  These headaches need to be evaluated by a physician with an MRI due to a rare neurological problem involving the arteries in the brain not functioning properly.  Simple orgasm headaches with no neurological symptoms may be prevented by taking medication prior to having sex.
 • Early morning headaches--these may indicate low blood sugar, changes in oxygen level due to sleep apnea, hormonal fluctuations, neck or back pain, dental pain, or caffeine withdrawal.  
 • Sinus headaches are caused by sinus pressure and sinus pain.  There may be an underlying sinus infection.  Dental infections can spread to the sinuses as well.  Often these are mistaken for migraines, but the hands and feet don't get cold, and there may be a nasal discharge.
 • Ice cream headache-also known as brain freeze headaches occur when eating something cold like ice cream.  These headaches go away when the roof of the mouth warms back up.
 • Chronic daily headaches-these are often medication overuse headaches.  They occur more than 15 days a month for at least three months.  In cases where triggers and detoxing off meddications is not effective Botox injections have been helpful.
 • Hormonal headaches--these can occur with changes in hormone levels due to menstruation or pregnancy.  They occur during the first few months of pregnancy or for a few days before or after a menstral cycle.  Changes in food to include B vitamins and magnesium may be helpful.  Evaluation of hormone levels may help reduce or eliminate these headaches.
 • Post-concussive headaches--these headaches are of migraine like severity and occur for a period of around five years following a head injury.  They frequently are accompanied by slight neurological symptoms and rarely respond to medications.  They lessen in intensity and severity over the course of five years.  Headaches following concussion that are increasing in severity over that time frame need to be evaluated by a physician with neuroimaging.  
 • Headaches with hypertension--severely high blood pressure can cause headaches.  
 • Severe headache with neck pain/stiffness and fever requires a trip to an emergency room.
 • Headache with nausea, vomiting, and difficulty with speaking or walking requires a trip to an emergency room.
 • Headaches described as the worst pain ever-requires a trip to the emergency room.
We can help you evaluate and manage headaches.  Feel free to contact us.  818-389-8384.

Categories: Health Psychology, Diagnosis

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

733 Comments

Reply Warner
7:42 PM on August 5, 2021 
???????? ?????????, ??? ? ???? ???????
???? ????? ????????????? ????????? ?? ????? ????.
? ???????? ??? ? ????????? ????????? ??????? ?????? ?????.
? ????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ? ?????? ???????????.
??? ? ??? - %?????? ??? ?????????????? ???????%
Reply Justinmok
5:18 AM on August 5, 2021 
Moje pary d??? niewymuszonego dodatkowo nastrojowego post?powania, jakie aprobuje si? mi egzystowa? nich nadzwyczajnie blisko, a tera?niejszym samym u?wietni? calutkie fascynacje z dzionka o?enku, silne umi?owania oraz zdj?? najukocha?sz? dynasti? i ch?opców. Jakie s? moje dwójki? Stanowczy, nie staw? si? wyzwa? tak?e modernizacje. Przedk?adaj? wypracowa? remedium równego, co wyra?a Ich swoisto?? tak?e atrybut a przy bie??cym zazwyczaj… b?d? sob?.

Poj?? podniecenie, rozrywk?, pociech?, natomiast najprawdopodobniej ?yczliwo??, zmys?, zdrobniale – taka powinna ?y? rycina ma??e?ska, jaka chocia?by po latach przejmuje, wzywaj?c najpyszniejsze sekundy w egzystowaniu zam??pój?cia. Dokument ?lubny istnieje wspó?cze?nie gwoli kupa narzecze?stwa pami?tk?, na któr? super odwlekaj? po wykonanej celebr natomiast ma??e?skim po?kni?ciu. Przenikni?cia baby przes?dzaj? gwoli pa?stwa niewyobra?aln? liczb?, do której nagminnie cofaj? za? któr? serdecznie nacinaj? si? z najprzyja?niejszymi. To? ogó? istnieje w wystrzeliwanie dor?czy? odleg?ym ?onom ?ukasz Popielarz – Fotograf ?lubny

Debata ?ona w wyprodukowaniu tera?niejsze tabletka wysoce ni? niewymownie odpowiedni krajobraz ?lubny azali akuratnie sformowana Mg?a Naiwna. Wydatkowanie jamie, uwypuklenie rozrzewnie?, oraz przy wspó?czesnym wyszukanie opraw do tonu ch?opakach ma??onków – na zatem gram w mojej bieganiny. W ilustracjach znajdziecie napisan? serdeczn? powiastk?. Aktualn?, jaka Was powi?za?a dodatkowo któr? b?dziecie zbiorowo ?o?y? przed przysz?e dzionków w?asnego przebywania. Poradz? Wam dopisa? jej zawi?zek – Wasz o?enek – jaki spoi Was na zwyczajnie jednomy?lnie równie? przyj?cie, jakie do?yjemy wraz spo?ród lini? tak?e opiekunami. Zaobserwujemy chwile, do których b?dziecie brakowa? oraz nauczymy wa?kie mi?o?ci, jakie b?d? Wam eskortowa? w tym g??bokim czasie. Zatwierd? mi zrobi? pami?tk? z najistotniejszego dzionka w Waszym mieszkaniu !

czytaj wiecej fotografia ?lubna
Reply Samuelgit
10:51 PM on July 6, 2021 
???????? ???? 1??1

?????????? ????????? ????-1??:

-?????????? ????????? ?????????? ???? ? ?????? ????? ??? ??????????????

-??????????? ???????? ????? ???? ? ?????? ?????

??????? ???????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ????????? ??????????????? ????????? ????-1??:

1) ??????????????? ???

2) ??????????? ??????????????? ?????????? ????-1??:

????-1?? (???????? ?? 0,01?? 2% ???????? ????? ????)

????-1??1 (???????? ?? 0,01?? 6% ???????? ????? ????)

????-1??2 (???????? ?? 0,01?? 10% ???????? ????? ????)

????-1??3 (???????? ?? 0,1?? 20% ???????? ????? ????)

????-1??4 (???????? ?? 0,1?? 30% ???????? ????? ????)
???????? ????? ???? 66c9604
???????? ????? ???????? ????-1?? (? ?????????? – ????????) ???????????? ??? ????????? ??- ???????? ???? ? ????? ? ?????????????? ? ???????? ????? ? ?????????????? ??????. ???????? ??- ?????????? ? ??????? ????? ???????? ???????? ????? ? ??????????????, ? ????? ??? ???????? ???????- ???????? ? ????? ? ???????? ?? ??????????. ???????? ????? ????-1?? ????????? ? ??????????????????? ?????? II ?? ???? ? 51330.0-99, ???- ?? ??? ?????? “??????????????? ????????????? ????” ?? ???? ? 51330.10-99 ? ????? ??????????? ?? ????????????? ????? ????????? ? ???????? ????????? ? ???????????? ? ??????????? ???????????? ? ???????????? ???? ? 51330.13-99. ?????????? ????? - ????? ? ?????????????, ????????? ???????????????????? ?????????????, ???????????????? ???????????? ? ???????????? ????????????????????? ???????????? ???????????- ?? ??????????????? ??????????. ????????? ?????????? ?????: ?????????? ????????? ??????????, ???. ????, %, ?? ????? 5 ?????????? ???????????, ???. ????, % ,?? ????? 0,1 ?????????? ????????, ???. ????, %, ?? ????? 26 ?????????? ???????????, ??. ????, % , ?? ????? 10 ?????????? ?????????? ????, ??. ????, % , ?? ????? 3 ??? ?????????????? ?????????? ????????? ????????????? ?????????? ???4 ???? 15150. ???????? ??????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ??????????????? (? ?????????? - ????????? ???????????????) ? ????? ????????????. ????????? ??????????????? ????????????? ??????????? ???? ? 51330.0-99, ???? ? 51330.10-99, ????? ?????????? ????????????: ????????? ??????????????? IExibIIAT6X Ui : 24 ? Ii : 240 ?? Li : 1,0 ??? C i: 0,05 ??? Pi : 5 ?? ? ????? ??????????????? ?? ????????????? ????? ????????? (? ???????????? ????-?????) ? ???????? ????????? ???????? ??.7.3 ??? ? ?????? ??????????? ??????????, ???????????????? ?????????? ????- ??????????????? ?? ????????????? ?????. ???? ??????????? ????????? ? ????????? ???????????????? ?????????????? ?????? ?????? "ib" ????????????? ??????????? ???? ? 51330.10-99
Reply RandellGes
10:51 PM on July 6, 2021 
???????? ?????????? ??-60? ???? 2923-75 (???????)
[IMAGE]
Reply KennethDroks
3:27 AM on July 6, 2021 
This is a unique place for fashionable women's clothing and accessories.
We offer our clients women's clothing, jewelry, cosmetics and health products, shoes, bags and much more.
https://fas.st/Ujfha
Reply WilliamSnile
10:16 PM on July 5, 2021 
Reply Chasaf
11:52 AM on July 5, 2021 
?????????? ??????
Reply SlotoKing
7:02 AM on July 5, 2021 
SlotoKing Casino ????????? ?????? ??????????? ???? ?????? ??????
Reply zamokmed
7:12 PM on July 4, 2021 
???????????!
????? ??????? ????????? ????? ?????????, ?? ? ??????????? ? ?????????? ??????????? ????? ????? ???????. ??? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????-?????. ????? ?????????? ?????? ????????? ????????????? ?????.????????????? ?????? ????? ????? ?????????? ? ????? ?????????????? ?????????.????? ????? ?????????? ????????????? ? ?????? ???????? ??????? ?? ??????? ?????? ???? ???? ??? ???????, ??? ??? ??? ?? ???????? ? ????????? ?????, ?? ?????? ??????????, ??? ??? ?????????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ? ????? ??????. ?????????? ????? ???????????????? ??????. ????, ????? ????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ? ????????????? ?????:?????? ????? ???????????? ????, ??? ????? ????: ??????? ?????? ???????????? ?????, ????????????? ? ?????????? ?????. ??? ???????, ??? ????? ?????????? ????????? ????????? ????????? ? ??????? ???????? ??????????. ?????????? ?????????? ?????-?????, ??????? ????? ??????????? ??????? ???????? ??? ?????????. ????????? ????? ???????? ?????. ????? ??????? ????? ????????? ???????? ?????????? ??????? ? ????????? ????? ??????????, ??????? ????? ????????? ? ??????? ? ???????? ?????. ? ????????? ?????? ???????? ?????? ?????????????? ????????? ? ??????????. ????????????? ????? ?????. ????? ?????????? ????????????????? ???????????, ??????? ???? ? ????????? ? ??????. ? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????????????? ??????, ??????????? ????????? ????????? ??????? ?????.??????????? ??????? ? ???????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ?????????? ? ??????? ????????????????? ??????? ? ????????? ? ?????????. ???? ???????? ?????? ?? ????? ???????? ????? ? ?? ????? ???????????, ??? ???????? ??????? ?????, ??? ????? ???????? ? ??????????????? ????????????. ????????, ????? ????????? ??????? ???????, ????????? ????????? ??? ?????????. ????? ?? ????????? ???????? ???????????? ????? ??-?? ???????????? ????????? ????????? ??????????.
[IMAGE]
?????? ?????? ? ????????????? ????? ? ??????? ??????? ? ?????? ? ?????????? ??????? ?? ????????? ????, ??? ????? ???????? ? ?????, ??????? ???????? ?? 30 ?????. ????? ????? ????? ???? ??????? ?? ???????????? ??????????: ??????, ????????, ?????? ??? ???????? ??????, ?? ?????? ???????? ????? ??????????? ???????????? ???????.??????? ????? ?? ????????????? ?????????? ? ?????????? ??????????? ??????????????? ???????? ??????????????? ?????? ????????????. ?????? ?????? ????????, ????? ??? ?? ?????????? ????????????? ? ????? ??????. ???????? ?????? ????? ?? ??????? ????????????? ????? ?????? ?????????, ? ??????? ? ????? ????? ?????? - ??????? ??? ??:???? ? ?????? ???????? ????????, ?? ?????????? ??????? ???????.?????? ????? ??????? ?????, ??????????? ?????? ?????????????, ????????? ???????? ? ???????????? ?????? ?????? ?????? ?? ??????????????? ?????? ???????. ????? ??????? ??????? ?? ??????????? ??? ??? ?????, ?????????? ????????? ?? ???????? ??? ???????? ?????? ?? ?????. ??? ?????? ?????? ????? ???????? «???????», ?????????? ??????? Mottura, Cisa, Dierre, Securemme, ????? ??????? ?????????????, ??? ????? ??????? ?? ????????? ??????? ?????????.????????? ??????????? ??????????, ?? ??????? ????? ???????? ????????:????? ?? ?? ???? ??????: ???????? ????? ? ???????? ????? ??? ??????? — ??????????? ? ???? ????????? ??????. ??????? ??????? ????? ? ? ???? ?????????, ? ?? ?????? ????. ????????? ? ??????? ?? ?????. ????????? ??????? ??????. ?????????? ????????? ??? ? ?????????? ????????. ?????????? ????? ? ???????? ??????, ????? ??????????? ??????: ????????, ??????, ????????????, ??????????, ???????, ??????????, ???????????, ???????, ??????????, ??????, ????????, ??????, ?????, ????????.???? ????? ???????????? ????, ??? ???????? ????? ??????? ?????, ??????? ?? ??????????? ???????. ?? ?????? ????? «????????» ?????????? ????????, ??????? ???? ??????? ?? ?????? ???????, ???????? ??????? ??? ??????????. ? ??? ?????????? ???????????? ???????, ??????? ?? ????? ????????????? ?? ???????, ????? ????????? ???????, ????? ???????????????.?? ??????????? ??????. ??????? ???! ??????? ??????????????? ? ?????? ????? ?????????, ????????? ????????, ???????????? ?????? ??????? ??????????? ??? ?????????? ??????. ? ???? ??????!
[IMAGE]

[IMAGE]
lytkarino.locks-master.ru
Reply ClydeMoise
4:24 PM on July 4, 2021 
In my opinion you are not right. Let's discuss. Write to me in PM, we will talk.
yandie lee
Reply ScottyGrick
11:47 AM on July 4, 2021 
You are mistaken. Let's discuss. Write to me in PM.
Reply Alfredknill
11:45 AM on July 4, 2021 
In my opinion it is very interesting theme. I suggest you it to discuss here or in PM.
porngay
Reply KevinFap
11:45 AM on July 4, 2021 
It agree, rather useful phrase
Reply Carlosbeddy
11:44 AM on July 4, 2021 
I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.
Reply Waynecer
9:35 AM on July 4, 2021 
the twilight saga eclipse film online gratis a perfect ending full movie watch online free windows 7 product key free download for 32 bit download sting if on a winter's night the long way home 2017 korean movie online sophistical anagogic panic at the disco rolling stones poster family guy season 9 episode 16 megavideo pekin express episode du 20 juin 2012 watch the walking dead season 3 episode 10 full episode mission impossible 5 full movie english subtitles https://v.dalejedidiahmice.site/50.html the big bang theory episode season 7 jordan 5 dunk from above release date bratz season 2 the great melting pot yamudiki mogudu full movie 2012 in telugu wrath of the titans trailer sweet dreams
Reply PabloDig
7:50 AM on July 4, 2021 
bitcoin explorer
bitcoin zakt
bitcoin tracker bitcoinpricetrading 7pro
bitcoin value history
bitcoin n?™dir

@@@0++=
Reply Donaldhzw
6:29 AM on July 4, 2021 
??????????? ??? ???? ? ???????
Can I contact admin??
I'ts important.
Regards.
?????????? ??
Reply DarnellQuido
5:03 AM on July 4, 2021 
Very remarkable topic
Reply FrankMix
8:47 PM on July 3, 2021 
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You've done an impressive job and our whole community will be thankful to you.
Reply SarWop
6:53 PM on July 3, 2021 
?????????? ????????? ?????? ??? ?????? ? ??????????? ?????? ????????????